EduSexAge Horizontal WHITE
red heart

User Requirement Report

blue heart

O projektu:

Projekt Izobraževanje za zdravo spolnost v starosti (EDUSEXAGE) je sofinanciran s strani programa Erasmus+. Projekt se je začel v novembru 2021 in se bo zaključil novembra 2023. Konzorcij sestavljajo nevladne organizacije, zasebne organizacije, svetovalni ter raziskovalni centri in visokošolske institucije iz Francije, Irske, Slovenije, Nemčije, Italije in Španije. Cilj projekta EDUSEXAGE je spodbujati socializacijo, samozavest in aktivno spolno življenje starostnikov (65+). Prav tako je cilj projekta odpraviti stereotip o spolnosti pri starejših in nuditi sodobne vire usposabljanja za starostnike in njihove neformalne oskrbnike ter predavatelje.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

sl_SISlovenian