EduSexAge Horizontal WHITE

Izobraževanje za zdravo spolnost v starosti

Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000026431

EduSexAge Horizontal WHITE

Izobraževanje za zdravo spolnost v starosti

Project Number: 

blue heart

O projektu:

The project Education for healthy sexuality in older age (EDUSEXAGE) is co-financed by the Erasmus+ programme. The project started in November 2021 and ends in January 2024. The project consortium consists of the NGOs, private companies, consulting, research centers and universities coming from France, Ireland, Slovenia, Germany, Italy and Spain. The EDUSEXAGE project aims to promote seniors’ (65+) socialization, self-esteem and active sexual life. It also intends to break the stereotypes about the seniors’ sexuality and provide up-to-date training resources for both seniors and seniors’ informal caregivers and educators. 

blue heart

O projektu:

Projekt Izobraževanje za zdravo spolnost v starosti (EDUSEXAGE) je sofinanciran s strani programa Erasmus+. Projekt se je začel v novembru 2021 in se bo zaključil novembra 2023. Konzorcij sestavljajo nevladne organizacije, zasebne organizacije, svetovalni ter raziskovalni centri in visokošolske institucije iz Francije, Irske, Slovenije, Nemčije, Italije in Španije. Cilj projekta EDUSEXAGE je spodbujati socializacijo, samozavest in aktivno spolno življenje starostnikov (65+). Prav tako je cilj projekta odpraviti stereotip o spolnosti pri starejših in nuditi sodobne vire usposabljanja za starostnike in njihove neformalne oskrbnike ter predavatelje.

Untitled-1

Kaj delamo:

Projekt predlaga specifično usposabljanje za predavatelje in neformalne skrbnike starostnikov, ki se soočajo s pomanjkanjem prilagojenih in preverjenih smernic za naslavljanje vprašanj povezanih s socialnim in intimnim življenjem v starosti. Projekt jim bo omogočil nuditi podporo starostnikom pri povečanju samozavesti, pozitivnosti in vzpostavitvi izpopolnjenega spolnega življenja.

Projekt EDUSEXAGE bo prav tako izboljšal zavedanje širše javnosti o pomembnosti izpopolnjenega spolnega, družbenega in sentimentalnega življenja. Odpravil bo stereotipe starizma in spolnosti v starosti. Projekt bo izboljšal razumevanje pozitivnih učinkov aktivnega in zdravega staranja.

Untitled-1

Kaj delamo:

Projekt predlaga specifično usposabljanje za predavatelje in neformalne skrbnike starostnikov, ki se soočajo s pomanjkanjem prilagojenih in preverjenih smernic za naslavljanje vprašanj povezanih s socialnim in intimnim življenjem v starosti. Projekt jim bo omogočil nuditi podporo starostnikom pri povečanju samozavesti, pozitivnosti in vzpostavitvi izpopolnjenega spolnega življenja.

Projekt EDUSEXAGE bo prav tako izboljšal zavedanje širše javnosti o pomembnosti izpopolnjenega spolnega, družbenega in sentimentalnega življenja. Odpravil bo stereotipe starizma in spolnosti v starosti. Projekt bo izboljšal razumevanje pozitivnih učinkov aktivnega in zdravega staranja.

6334486_loupe_zoom_lens_love_magnifying_glass_search
Poročilo o potrebah uporabnikov

cilj tega poročila je podpora partnerjem pri definiranju učnih izidov, ki jih bodo obravnavali tečaji projektnih rezultatov pod številko 2 in 3. Osredotočen bo na potrebe starejše populacije. Podatki bodo pridobljeni z uporabo spletnega vprašalnika in oblikovanjem fokusnih skupin.

6334496_ok_done_mark_ok_check_heart_complete_valentine_complete_check_mark_heart_done
Učni tečaj za opolnomočenje starostnikov

cilj tega rezultata je povečati socializacijo in aktivno spolno življenje starostnikov z razvojem digitalnih orodij in nudenjem osnovnih informacij o zdravem staranju na način izboljšanja samopodobe in razumevanja moči različnih vrst medosebnih odnosov.

6334485_woman_mars_venus_man_heart_sign_love
Usposabljanje za predavatelje, ostale strokovnjake in nepoklicne skrbnike

projekt bo razvil spletno usposabljanje usmerjeno za različne profile ljudi, ki delujejo s starejšimi. Usposabljanje bo osredotočeno na spremljanje in izmenjavo mnenj glede spolnega življenja starostnikov, tveganja osamljenosti, na reševanje dilem v zvezi s samopodobo in medosebnimi odnosi s starostniki za katere skrbijo. Usposabljanje bo prispevalo k razumevanju in naslavljanju spolne prakse in socialno vključenost starostnikov kot del zdravega staranja.

red heart
Spletna platforma

Interaktivna platforma na kateri bodo zbrani rezultati projekta pod točko 2 in 3. Prav tako bo starostnikom nudila prostor, kjer bodo lahko izmenjavali informacije o določeni temi projekta.

Poročilo o potrebah uporabnikov

cilj tega poročila je podpora partnerjem pri definiranju učnih izidov, ki jih bodo obravnavali tečaji projektnih rezultatov pod številko 2 in 3. Osredotočen bo na potrebe starejše populacije. Podatki bodo pridobljeni z uporabo spletnega vprašalnika in oblikovanjem fokusnih skupin.

Učni tečaj za opolnomočenje starostnikov

cilj tega rezultata je povečati socializacijo in aktivno spolno življenje starostnikov z razvojem digitalnih orodij in nudenjem osnovnih informacij o zdravem staranju na način izboljšanja samopodobe in razumevanja moči različnih vrst medosebnih odnosov. 

Usposabljanje za predavatelje, ostale strokovnjake in nepoklicne skrbnike

projekt bo razvil spletno usposabljanje usmerjeno za različne profile ljudi, ki delujejo s starejšimi. Usposabljanje bo osredotočeno na spremljanje in izmenjavo mnenj glede spolnega življenja starostnikov, tveganja osamljenosti, na reševanje dilem v zvezi s samopodobo in medosebnimi odnosi s starostniki za katere skrbijo. Usposabljanje bo prispevalo k razumevanju in naslavljanju spolne prakse in socialno vključenost starostnikov kot del zdravega staranja.

Spletna platforma

Interaktivna platforma na kateri bodo zbrani rezultati projekta pod točko 2 in 3. Prav tako bo starostnikom nudila prostor, kjer bodo lahko izmenjavali informacije o določeni temi projekta.

Untitled-1

Kdo smo (opis organizacij):

V projektu sodeluje sedem različnih evropskih ustanov.

Untitled-1

Kdo smo (opis organizacij):

V projektu sodeluje sedem različnih evropskih ustanov.

E-Seniors

E-Seniors je neprofitna nedržavna organizacija s sedežem v Parizu, ki se bori proti e-izključenosti s tem da ponuja IKT tečaje starostnikom (55+). Svojemu glavnemu cilju sledi s premostitvijo digitalne vrzeli med generacijami, vzpodbujanju udejstvovanja starostnikov v družbi, priporočanju različnih aktivnosti, s katerim se starostniki vključujejo v aktivno družbeno življenje. E-Seniors nudi IKT tečaje za starostnike na različnih javnih krajih in konstantno odpira nova mesta za tečaje, v Parizu in okolici.

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Inštitut za psihogerontologijo na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ima več kot 30 let dolgo zgodovino akademskega poučevanja in izvajanja raziskovalnih projektov. IPG je močno vdan temi psihologije življenjske dobe, s poudarkom na kliničnih in nekliničnih vidikih staranja. Osnovne raziskovalne teme obsegajo zdravje, oskrba v starosti, kognitivni razvoj, demenca, socialne zveze, osebnost, pogledi na staranje, medkulturne razlike in staranje ter psihološke determinante za vsakodnevno uporabo tehničnih pripomočkov. Pri izobraževalni in raziskovalni dejavnosti IPG združuje zdravstvene, psihološke, socialne in sociopolitične poglede na staranje in življenje v starosti.

Inštitut za psihogerontologijo

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

National University of Ireland Galway (NUIG)

National University of Ireland Galway (NUIG) je univerza na zahodu Irske, osredotočena na raziskovalno delo. Je vodilna ustanova v nudenju izobrazbe vse od petdesetih let 19. stoletja. Trenutno je na NUI Galway vpisanih več kot 18.000 študentov. Univerza je s stani časopisa Sunday Times prejela naziv Univerza leta 2022 (University of the Year 2022). Raziskovalni center za promocijo zdravja (HPRC) na NUIG je bil ustanovljen leta 1990, s podporo Irskega ministrstva za zdravje. Center izvaja visoko kakovostne raziskave, na narodni in mednarodni ravni, ki pripomorejo k razvoju najboljših praks na področju promocije zdravja in dobrega počutja.

E-Seniors

E-Seniors je neprofitna nedržavna organizacija s sedežem v Parizu, ki se bori proti e-izključenosti s tem da ponuja IKT tečaje starostnikom (55+). Svojemu glavnemu cilju sledi s premostitvijo digitalne vrzeli med generacijami, vzpodbujanju udejstvovanja starostnikov v družbi, priporočanju različnih aktivnosti, s katerim se starostniki vključujejo v aktivno družbeno življenje. E-Seniors nudi IKT tečaje za starostnike na različnih javnih krajih in konstantno odpira nova mesta za tečaje, v Parizu in okolici.

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Inštitut za psihogerontologijo na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ima več kot 30 let dolgo zgodovino akademskega poučevanja in izvajanja raziskovalnih projektov. IPG je močno vdan temi psihologije življenjske dobe, s poudarkom na kliničnih in nekliničnih vidikih staranja. Osnovne raziskovalne teme obsegajo zdravje, oskrba v starosti, kognitivni razvoj, demenca, socialne zveze, osebnost, pogledi na staranje, medkulturne razlike in staranje ter psihološke determinante za vsakodnevno uporabo tehničnih pripomočkov. Pri izobraževalni in raziskovalni dejavnosti IPG združuje zdravstvene, psihološke, socialne in sociopolitične poglede na staranje in življenje v starosti.

Inštitut za psihogerontologijo

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

University Of Galway

National University of Ireland Galway (NUIG) je univerza na zahodu Irske, osredotočena na raziskovalno delo. Je vodilna ustanova v nudenju izobrazbe vse od petdesetih let 19. stoletja. Trenutno je na NUI Galway vpisanih več kot 18.000 študentov. Univerza je s stani časopisa Sunday Times prejela naziv Univerza leta 2022 (University of the Year 2022). Raziskovalni center za promocijo zdravja (HPRC) na NUIG je bil ustanovljen leta 1990, s podporo Irskega ministrstva za zdravje. Center izvaja visoko kakovostne raziskave, na narodni in mednarodni ravni, ki pripomorejo k razvoju najboljših praks na področju promocije zdravja in dobrega počutja.

The Rural Hub

The Rural Hub je Irsko združenje, ustanovljeno leta 2012, ki nudi specifične programe usposabljanja ter s tem podpira in pomaga skupinam z manj možnostmi. The Rural Hub je osredotočen na vzpodbujanje socialne vključenosti in nudenje rešitev, ki promovirajo integracijo migrantskih skupnosti in marginaliziranih učencev v splošno izobraževanje. Poleg tega se specializira na izobraževanje, e-izobraževanje, medijsko produkcijo, razvoj, raziskovanje in razvoj družbe. The Rural Hub stremi pomagati pri večjem udejstvovanju družbenih skupnosti in pri povečanju socialne vključenosti, z osredotočenostjo na naraščajoče število izoliranih družbenih skupnosti. The Rural Hub vodi svojo »Digital Media Zone« (DMZ) v Virginiji, na Irskem, kjer nudijo prilagojene tečaje iz produkcije digitalnih medijev za mladostnike, migrante in člane drugih skupnosti. Z delom na projektih, ki jih je financirala država ali EU, je združenje podprlo lokalne mladinske skupnosti, migrantske skupnosti, starostnike in posameznike, ki so opustili šolanje, pri ponovni vključitvi v splošno izobraževanje. The Rural Hub nudi širok nabor različnih programov, ki podpirajo prihodnjo generacijo kreativnih posameznikov pri pridobivanju in ohranjanju uspešnih karier.

Università delle libertEtà

Università delle LiberEtà je center vseživljenskega učenja, osredotočen na izobraževanje odraslih. Svoj sedež ima v Udinah, na severovzhodu Italije. Od ustanovitve, leta 1993, je sprejel več kot 39000 članov. Vsako leto nudi več kot 500 tečajev z več različnih področij (od IKT veščin in tujih jezikov, do dobrega telesnega počutja, ročnih del in spretnosti ter mnogo več!). V učni proces je vključenih več kot 100 učiteljev. Center služi kot pomemben kulturni vir lokalne skupnosti, s tem ko učence spodbuja biti aktivni državljani.

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je samostojni visokošolski zavod, s sedežem na Koroškem. Trenutno ponuja dodiplomske študijske programe prve stopnje (Zdravstvena nega in Fizioterapija) ter podiplomski magistrski študijski program Zdravstvene in socialne vede (Smeri: Zdravstvena nega, Fizioterapija, Javno zdravje, Nujna stanja v zdravstvu, Skrb za starejše, Dolgotrajna oskrba in Skrb za duševno zdravje). Poleg visokošolskega izobraževanja študentov, fakulteta izvaja strokovno, razvojno in svetovalno delo ter pomembno raziskovalno delo na področju zdravstvenih in socialnih ved.

Instalofi Levante S.L FYG

Instalofi Levante S.L. - FyG Consultores (FYG) je zaseben izobraževalni zavod, ki vzpodbuja lokalni trg dela kot tudi proces vseživljenskega učenja odraslih, mladih in zaposlenih v podjetjih. FYG aktivno deluje na področju kariernega razvoja in nudi širok nabor programov katerih glavni cilj je pomoč posameznikom pri pridobivanju znanj, spretnosti in pristopov k razvoju življenjskih spretnosti in obvladovanju učenja, dela in kariere.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

sl_SISlovenian